Kompleksowe wsparcie

Nasz cel to działanie na rzecz poprawy zdrowia ludności, zmniejszenie nierówności w dostępie do leczenia i opieki farmaceutycznej.

MOC POMOCY

Nasze projekty

Czym się zajmujemy

Projekt 1

Projekt realizowany na podstawie par. 6 pkt 12 statutu Fundacji.

Założenia projektu: Nieodpłatna pomoc finansującą w całości lub w części zakup produktów leczniczych i materiałów medycznych oraz pomoc rzeczową osobom fizycznym jak i prawnym zaproszonym do współpracy w ramach projektu.
Status: w trakcie realizacji

Projekt 2

Projekt realizowany na podstawie par. 6 pkt 13 statutu Fundacji.

Założenia projektu: Organizacja i finansowanie szkoleń, prelekcji i innych spotkań dotyczących edukacji zdrowotnej, profilaktyki i opieki farmaceutycznej.
Status: w trakcie realizacji

Pomocy Moc to fundacja, której celem jest działanie na rzecz poprawy zdrowia ludności, zmniejszenie nierówności w dostępie do leczenia i opieki farmaceutycznej.

Informacje

Kontakt

ul. Targowa 23/34
03-728 Warszawa

Wsparcie

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, firmy i instytucje, które podzielają nasz zapał i chęć do działania.