Organizacja Non-Profit

Jesteśmy organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

Fundacja Pomocy Moc powstała w 2022 roku. Jej celem jest działanie na rzecz poprawy zdrowia ludności, zmniejszenie nierówności w dostępie do leczenia i opieki farmaceutycznej. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym. Nieodpłatną pomoc społeczną finansującą w całości lub w części zakup produktów leczniczych i materiałów medycznych oraz pomoc rzeczową osobom fizycznym jak i prawnym. Organizowanie i finansowanie szkoleń, prelekcji i innych spotkań dotyczących edukacji zdrowotnej, profilaktyki i opieki farmaceutycznej.

Zarząd Fundacji

Prezes fundacji

Monika Szwajnoch

Związana z Fundacją od początku. Dba o realizację przyjętych założeń, rozwój fundacji i promocję.

Członek zarządu

Angelika Bociankiewicz

Związana z Fundacją od początku. Sprawuje nadzór nad polityką księgową i administracyjną.

Pomóż osobom potrzebującym

Przekaż datek

Pomocy Moc to fundacja, której celem jest działanie na rzecz poprawy zdrowia ludności, zmniejszenie nierówności w dostępie do leczenia i opieki farmaceutycznej.

Informacje

Kontakt

ul. Targowa 23/34
03-728 Warszawa

Wsparcie

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, firmy i instytucje, które podzielają nasz zapał i chęć do działania.